×

Về chúng tôi

TỪ THIỆN HỒNG NGỌC

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Các chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại các xã nghèo, các sự kiện thể thao quyên góp từ thiện, những lớp học, hội thảo miễn phí về các vấn đề sức khỏe và các chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em với sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài là một phần trong số rất nhiều các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia.

Tập đoàn Hồng Ngọc luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người có hc khó khăn.

SỨ MỆNH

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Các chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại các xã nghèo, các sự kiện thể thao quyên góp từ thiện, những lớp học, hội thảo miễn phí về các vấn đề sức khỏe và các chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em với sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài là một phần trong số rất nhiều các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia.

Tập đoàn Hồng Ngọc luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người có khó khăn.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Các chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại các xã nghèo, các sự kiện thể thao quyên góp từ thiện, những lớp học, hội thảo miễn phí về các vấn đề sức khỏe và các chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em với sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài là một phần trong số rất nhiều các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia. Tập đoàn Hồng Ngọc luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người có khó khăn.

HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Các chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại các xã nghèo, các sự kiện thể thao quyên góp từ thiện, những lớp học, hội thảo miễn phí về các vấn đề sức khỏe và các chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em với sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài là một phần trong số rất nhiều các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia.

Tập đoàn Hồng Ngọc luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người có khó khăn.

TÀI TRỢ VÀ BẢO HỘ

Ngoài các hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Hồng Ngọc rất tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Các chương trình thăm khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào tại các xã nghèo, các sự kiện thể thao quyên góp từ thiện, những lớp học, hội thảo miễn phí về các vấn đề sức khỏe và các chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em với sự tham gia của các bác sĩ nổi tiếng từ nước ngoài là một phần trong số rất nhiều các hoạt động xã hội mà chúng tôi tham gia.

Tập đoàn Hồng Ngọc luôn coi trọng việc đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những người có khó khăn.